Nạp tiền nhanh

Các bước nạp tiền:

1Chuyển tiền

2Làm lệnh nhận điểm

$ Nạp tối thiểu/tối đa : 300,000 VNĐ

Tiền được tính theo mức giá:

30,000 40,000 50,000

Ví dụ: Bạn chuyển 3 triệu VNĐ :  thì bạn sẽ có 3.000 trong trò chơi.

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Chuyển tiền theo thông tin ngân hàng bên dưới sau đó làm lệnh nhận điểm

Ngân hàng
Số tài khoản:
Người nhận:
Chi nhánh:
Nhận điểm
Ngân hàngMOMO
Số tài khoản:
Người nhận:
  
Nhận điểm

Liên Hệ ZALO để lấy STK và làm lệnh nạp tiền